Model 006

Цената е за ориентир. При запитване и уточнени габарити ,линейни метри,  дамска ,материал за цоклите ще ви 

дадем тояна цена за изработка.

660,00 лв.