Сетаре 01323

Цената е на метър линеен и е ориентировъчна .Точна цена може да дадем когато

уточним вид на дамаската и габаритите.

500,00 лв.